R.A.P.P Instrument

Rump Achetypal Personality Profile R.A.P.P. ® C/A

 

Om de adolescent te begeleiden bij de diverse keuzes heeft Dr. Harry A.J. Rump MEd een diagnostisch “instrument” ontworpen dat gebruikt kan worden om zicht te krijgen op de “binnenkant” van de eigen kwaliteiten en drijfveren. Het “meet” zowel de materiële als immateriële realiteit. Het geeft zicht op de individuele energetische processen, zoals de onbewuste aansturing en weerkerende patronen. Hierdoor ontstaat een wisselwerking tussen cognitieve overwegingen en intuïtieve drijfveren.

 

Juist in de adolescentieperiode is het van belang een goed inzicht in de eigen potentie en competenties te krijgen. Dit vergroot niet alleen de effectiviteit, maar door de stevige basis ontstaat ook zelfbewustzijn en een duurzame verandering. De creativiteit kan vrij gaan stromen en talent en passie kan dan volop benut worden. Deze ontwikkeling geeft mogelijkheden voor persoonlijke groei

 

Het R.A.P.P.®C/A persoonlijkheidsprofiel is niet bedoeld om personen in vakjes onder te brengen. Vele testen die op de markt zijn geven een overzicht van algemene eigenschappen met gedragspunten waarin iemand sterk is en hoe iemand zich verhoudt tot bepaalde situaties ofwel voorkeursstijlen in gedrag. Dit soort testen werken met vragenlijsten die cognitief ingevuld kunnen worden. Bij een dergelijke aanpak is er een uitwendige meetlat, een normering vanuit de samenleving.

 

 

CONTACT

 

 

Van Overbeek Consultancy

Graaf Florislaan 21

1405 BS BUSSUM

+31 6 14 36 93 95

madelon@vanoverbeekconsultancy.nl

 

 

MADELON VAN OVERBEEK

 

 

Potentieel analyses

Talent assessments

Advies en begeleiding bij talent (h)erkenning

Advies bij profiel-, studie- & loopbaan keuzes

Interim

Copyright © All Rights Reserved / Photography by Yvette Kulkens Photography @ NaardeStudio